Privacy & cookiebeleid

Inleiding

BY-BAR hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en veiligheid. 

Gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van BY-BAR. De verantwoordelijke hiervoor is BY-BAR B.V., Van Schootenstraat 19,4835 CJ Breda. Je gegevens worden gebruikt voor afhandeling van jouw bestelling of vraag, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door BY-BAR, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

BY-BAR verstrekt geen gegevens aan derden waardoor je privacy in het geding komt. Indien je van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kun je dit schriftelijk kenbaar maken of je geeft dit eenvoudig aan via de afmeldlink die elke nieuwsbrief van BY-BAR bevat. 

Beveiliging van persoonsgegevens

BY-BAR draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens. BY-BAR streeft derhalve naar een veilige overdracht van data tussen jouw computer en onze server. BY-BAR heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Jouw Rechten

Je hebt het recht om de gegevens die BY-BAR van jou heeft geregistreerd op elk moment in te zien. Indien deze informatie geheel of deels onjuist is, dan kun je BY-BAR verzoeken om deze gegevens te corrigeren, aan te vullen, verwijderen of af te schermen. Je kunt jouw verzoek richten aan service@by-bar.nl of per post: BY-BAR, Van Schootenstraat 19, 4835 CJ Breda, Nederland. Indien je geen commerciële informatie over BY-BAR, haar organisatie of producten wenst te ontvangen dan kun je dit schriftelijk kenbaar maken of je geeft dit eenvoudig aan via de afmeldlink die elke nieuwsbrief van BY-BAR bevat.

Cookies

Bij elk bezoek aan onze website wordt je ip-adres en, indien mogelijk, je domeinnaam automatisch door onze server herkend. BY-BAR bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens, maar uitsluitend om jouw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en daarmee de inhoud van onze website te verbeteren.

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op onze site gebruikt gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat via onze website op jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek registreert. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat je bij een bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Daarnaast wordt het gebruikt in het bestelproces om informatie over jouw bestellingen op te slaan. Deze informatie kan worden gebruikt om aanbiedingen te doen, gebaseerd op jouw eigen voorkeur, zoals blijkt uit jouw eerdere aankoopgegevens. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van jouw browserinstellingen. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken. 

BY-BAR en overige websites

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. BY-BAR is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerkingen van uw gegevens door deze partijen. Voor verdere informatie raden wij je aan om het privacybeleid (indien van toepassing) op de desbetreffende website te lezen. 

Wijzigingen

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen. 

Contact

Indien je vragen hebt over het privacy beleid van BY-BAR dan kun je contact opnemen met BY-BAR per email op service@by-bar.nl of per post: BY-BAR B.V., Van Schootenstraat 19, 4835 CJ Breda, Nederland

Datum laatste aanpassing: 14 juli 2015