Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van BY-BAR B.V. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BY-BAR B.V.

De op deze website getoonde informatie wordt door BY-BAR B.V. met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. BY-BAR B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website verstrekte informatie.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. BY-BAR B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

BY-BAR B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met de website van BY-BAR. De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van BY-BAR B.V. (onderdelen van) de website te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen op de website aan te brengen.

BY-BAR B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van storingen of onderbrekingen bij het gebruik van de website of de verzending van berichten.

Voor klachten en/of opmerkingen kun je mailen naar: service@by-bar.nl.
Heb je een klacht over een artikel dat je hebt gekocht via een verkooppunt, dan dien je contact opnemen met het verkooppunt.